Xov xwm

Iav Fiber siv tam yas ' meter ' thawv thiab hluav taws kub Hydrant Box yog pes tsawg cov kev coj hauv kev ruaj ntseg yuav tsumIav fiber ntau siv tam thawv ' meter ' yas thiab hluav taws kub hydrant thawv li yog kev nyab xeeb ntawd yog dab tsi tiam sis tua hluav taws cov cai txwv dej thiab fais fab muaj ib txoj hauj lwm unified... For fear of los los dej los to ntawm... Xwv kom deb li deb tau ntawm qhov ntau yam 5 M. hluav taws kub hau unqualified